Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skypemøde

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med KL (Lukket punkt)
 • 3. Orientering om Kommuneplan 2020-2032
 • 4. Målopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget pr 31.03.2020
 • 5. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 31.03.2020
 • 6. Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
 • 7. Beslutning om overførsel af midler vedr. støtte til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner
 • 8. Drøftelse og beslutning om fristudsættelse af vederlagsfri overdragelse af Silkeborgvej 33, Them
 • 9. Godkendelse af forlængelse af tre tilsagn om anlægstilskud fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
 • 10. Orientering om decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet revision af 2018 indenfor børne- og ungeområdet
 • 11. Orientering om skimmelundersøgelse af Midtjysk Boligselskab afdeling 13 Nylandsvej, Slesvigvej (Lukket punkt)
 • 12. Principbeslutning om at optage forhandlinger om køb af areal (Lukket punkt)
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort