Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
C120

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om indkomne høringssvar til reduktionskataloget til budget 2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
 • 3. Godkendelse af Budgetforslag 2021 og budgetoverslagsår 2022-2024
 • 4. Orientering om analyse af borgernes indkomster
 • 5. Godkendelse af Opkøbs- og Jordforsyningsstrategi
 • 6. Godkendelse af uddybende svar til Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter på det sociale område
 • 7. Beslutning om tilladelse til anvendelse af lettere forurenet jord i Hårup Skydeanlæg
 • 8. Beslutning om forlængelse af tilsagn om anlægstilskud til foreningen Rampelys
 • 9. Godkendelse af nyt lydanlæg til byrådssalen
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter