Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Velkomst og præsentation af udvalgsmedlemmer
  • 3. Orientering om Outdoorudvalgets kommissorium
  • 4. Orientering og drøftelse af Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
  • 5. Drøftelse af succeskriterier for Outdoorudvalgets arbejde, og hvad der skal til for at opnå dem
  • 6. Orientering og drøftelse af forlænget udvalgsmøde den 16. marts 2020
  • 7. Orientering om bemanding af politisk Bevæg Dig For Livet-følgegruppe
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter