Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
Skype-møde

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Velkomst og orientering om tidsplan
  • 3. Drøftelse af nyt udkast til Outdoormasterplan
  • 4. Drøftelse af sammenskrevne "hvorfor'er"
  • 5. Drøftelse af Outdoormasterplanens "hvordan'er"
  • 6. Drøftelse af Outdoormasterplanens "hvad'er"
  • 7. Drøftelse af "Dagens Historie"
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter