Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
Skype-møde

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om Børnenes Hovedstad v. Kristine Schmidt
  • 3. Drøftelse af Outdoormasterplanens "hvorfor'er"
  • 4. Drøftelse af Outdoormasterplanens form og lancering/kommunikation
  • 5. Drøftelse af "Dagens Historie"
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter