Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
Kommer senere

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af dialog med Liga Syd og Virklund Outdoor
 • 3. Orientering om proces for lokalråd på Nærdemokratikonferencen 7. november
 • 4. Drøftelse af Outdoorudvalgets næste leverance
 • 5. Status på og drøftelse af mulige makkerskaber ifht. outdoor i velfærd
 • 6. Drøftelse af udkast til mødeplan for efteråret 2020
 • 7. Godkendelse af mødeplan 2021 for Outdoorudvalget
 • 8. Drøftelse af Dagens Historie
 • 9. Til orientering
 • 10. Dialog med Knud Bundgaard, Ferskvandscentret
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter