Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Valg af formand for Outdoorudvalget
  • 3. Valg af næstformand for Outdoorudvalget
  • 4. Godkendelse af forretningsorden
  • 5. Behandling af udkast til Outdoorudvalgets kommissorium
  • 6. Drøftelse af mulige eksterne medlemmer til Outdoorudvalget
  • 7. Drøftelse af Outdoorudvalgets arbejdsform
  • 8. Godkendelse af mødeplan 2020 for Outdoorudvalget
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter