Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlæg indenfor vejområdet i 2020
 • 3. Drøftelse af trafikinvesteringsplan 2020-2028
 • 4. Drøftelse af vejadgang fra ejendommen Torvet 7 til kommunevej Lille Søgade
 • 5. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 6. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til offenlige formål i Funder
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder, etape II
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel
 • 11. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 23-012 for et område til daginstitution ved Sygehusdalen i Kjellerup
 • 12. Godkendelse af plan for virksomhedsbesøg i 2020
 • 13. Beslutning om godkendelse af etagebyggeri i 4 etager, Frederiksberggade 10, Silkeborg
 • 14. Beslutning om ny bebyggelse på Vorretvej 15, 8653 Them
 • 15. Beslutning om udstykning og byggeri på Ålykkevej 6, 8600 Silkeborg
 • 16. Beslutning om landzonetilladelse til lysmaster ved Levring Efterskole
 • 17. Orientering om klagesager
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter