Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Funder Plejecenter, Funder Bygade 2 B

Punkter på dagsordenen

  • 1. Rundvisning på Funder plejecenter
  • 2. Besøg af sundheds- og omsorgschef Annette Secher
  • 3. Analyse af sundheds- og omsorgsområdet i Silkeborg kommune
  • 4. Aktiviteter i 2020, herunder borgermøder
  • 5. Orientering fra Seniorboliggruppen
  • 6. Udgivelse af seniormagasin 2020
  • 7. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
  • 8. Godkendelse af mødeplan 2020
  • 9. Eventuelt

Samlede oversigter