Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Ændring - politiske kontaktpersoner på plejecentre
 • 3. Drøftelse af forslag til årsplan for Sundheds- og Ældreudvalget 2020
 • 4. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken
 • 5. Drøftelse af ensomhedsindsatser i forlængelse af værdighedspolitikken
 • 6. Analyse af Sundhed og Omsorg - Status til Sundheds- og Ældreudvalget
 • 7. Drøftelse af risikoanalyse for budget 2020
 • 8. Drøftelse af budget 2020 (Lukket punkt)
 • 9. Ommærkning af ældreboliger (Lukket punkt)
 • 10. Drøftelse af temamøde vedr. Plejeboligplanen
 • 11. Godkendelse af samarbejdsaftale om kræftrehabilitering
 • 12. Godkendelse af samarbejdsaftale på stomiområdet
 • 13. Orientering om status på søndagsåbent i Rosengårdscenteret 2019
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter