Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Lene Fruelund om rygepolitik
  • 3. Godkendelse af samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer i alle klynger
  • 4. Orientering om fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde i forbindelse med almen genoptræning
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter