Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Teamsmøde

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om aftale om minimumsnormeringer og eventuel godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud
 • 3. Beslutning om sammenlægning af anlægsbevillinger ved Sølystskolen
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til anlægstiltag indenfor socialområdet og velfærdsteknologi (frigivelse)
 • 5. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af nyt nøglesystem på Karolinelundcentret
 • 6. Godkendelse af igangsætning af en helhedsplan for Stations- og banearealet i Silkeborg midt- og sydby
 • 7. Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2020-2032 og Tillæg 1 til Lokalplan 12-013 for en ambulancestation på Kejlstrupvej, Silkeborg
 • 8. Godkendelse af forslag til Lokalplan 14-022 for et område til offentlige formål i Funder
 • 9. Godkendelse af forslag til Lokalplan 16-005 og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 for et boligområde nord for Søndre Grauballevej i Grauballe
 • 10. Beslutning om miljøvurdering af Lokalplan 10-036 for Søfronten i Silkeborg
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til torvemiljø i Gjern
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til torvemiljø i Kragelund
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme i 2021
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2021
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation i 2021
 • 16. Godkendelse af mageskifte på arealer i Hvinningdal og godkendelse af ansøgning til Tilsynet
 • 17. Beslutning om anlægstilskud til Frederiksdal-Kragelund Fitness
 • 18. Orientering om arbejdet med løsning på passage for fisk ved Tangeværket
 • 19. Behandling af anmodning fra byrådsgrupperne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten om Silkeborg Kommunes tilgang til udfordringer ved Tange
 • 20. Behandling af anmodning fra Enhedslisten om risikoanalyse 2021
 • 21. Behandling af anmodning fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om ændringsforslag til kommuneplan 2020-2032
 • 22. Beslutning om udbud af parcelhusgrund (Lukket punkt)
 • 23. Personalesag (Lukket punkt)
 • 24. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg