Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af, at betingelserne for at indkalde stedfortrædere er til stede
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Byrådets 2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg