Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgere
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2018
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af vand- og klimaplaner
 • 6. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og delvis ophævelse af lokalplan 81, Hjøllund
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026-A for forlængelse af Drewsensvej
 • 8. Godkendelse af VVM-redegørelse med linjeføringer for Drewsensvej Vest
 • 9. Beslutning om optagelse af Astrid Lindgrens Vej som offentlig vej
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til Søtorvet
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til bynært aktivitetsområde på Skovbakken
 • 12. Bevilling af midler til etablering af Bike-Park Silkeborg
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser og nyt køkken i Julsøhaven
 • 14. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 41
 • 15. Godkendelse af Silkeborg Kommunes sundhedsberedskabsplan 2018-2021
 • 16. Godkendelse af indberetning af demensegnede plejeboliger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • 17. Godkendelse af forslag til forsikringsforhold for frivillig indsats
 • 18. Godkendelse af tidsbegrænset aftale vedr. drift af Jysk Park
 • 19. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2018
 • 20. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017
 • 21. Godkendelse af anlægstilskud til Them Hallerne
 • 22. Behandling af forslag fra SF´s byrådsgruppe om investeringsforslag vedrørende forsorgshjem i Silkeborg Kommune
 • 23. Endelig godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune
 • 24. Nedsættelse af Ungestrategiudvalg
 • 25. Godkendelse af vederlag til formanden for Ungestrategiudvalget
 • 26. (Gen)nedsættelse af Nærdemokratiudvalget
 • 27. Godkendelse af vederlag til formanden for Nærdemokratiudvalget 2018-2021
 • 28. Godkendelse af reviderede retningslinjer for byrådets regelsæt om vederlag, godtgørelser og anden støtte
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg