Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til retablering af idrætsanlæg, Søholt
 • 5. Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet 2018-2021
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-020 for et tæt-lav boligbyggeri på Hestehavevej, Balle
 • 7. Godkendelse af forslag til Tillæg 20 til Spildevandsplan 2011-2021 Spildevandskloakering af et sommerhusområde Vesterlundvej
 • 8. Beslutning om godkendelse af projekt på Richtersvej 10, 8600 Silkeborg
 • 9. Godkendelse af reviderede retningslinjer for udeservering og brug af offentlige vejarealer
 • 10. Stillingtagen til forebyggelsesprojekt på 0 til 6 års området
 • 11. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017
 • 12. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017
 • 13. Godkendelse af revisionsberetning nr. 10 - løbende beretning for 2016
 • 14. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Thorning Spejdergruppe
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg