Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017-2028
 • 4. Godkendelse af forslag til Lokalplan 13-016 for et boligområde ved Eriksborg i Gødvad
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg 19 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til rågekampagne 2017-19
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2017
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse vedrørende veje mv. i 2017
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til om- og tilbygning af Solbo
 • 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde (Lukket punkt)
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg