Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-015 og kommuneplantillæg 57 for Nordskovvej
 • 4. Godkendelse af forslag til lokalplan 32-007 for et område til boligformål og offentligt formål ved Haraldsvej i Voel
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-016 for et boligområde ved Hestehavevej i Balle
 • 6. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 182.02, område ved Linå Skole, Linå
 • 7. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af lokalplan 151.07 og forslag til tillæg 60 til kommuneplan 2013-2025
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 9. Beslutning om gennemførelse af foranstaltninger til vandløbsrestaureringer
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af de trafikale forhold på Ansvej
 • 11. Beslutning om opdeling af en del af Bindslevs plads i ejerlejligheder
 • 12. Godkendelse af revideret generel kompetenceplan
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg