Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
 • 3. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan og lokalplan 12-017 for et bolig- og erhvervsområde i Hvinningdal (Fiskars)
 • 4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et område til erhvervsformål syd for Bommen, Thorning
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 25-007 for et område til butiksformål, Søndermarksgade, Ans
 • 6. Godkendelse af ændring af Regulativ for Erhvervsaffald - Udvidet adgang til genbrugspladserne
 • 7. Godkendelse af tillægsbevilling til vedligeholdelse af Gudenåen
 • 8. Beslutning om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Rosenørns Allé, der opretholdes som privat fællesvej
 • 9. Beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej Dommerparken i Kjellerup, der opretholdes som privat fællesvej
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde (Arena Park)
 • 11. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Kunstgræsbaner
 • 12. Beslutning om ændring af skoledistrikter
 • 13. Godkendelse af kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn
 • 14. Behandling af forslag fra SFs byrådsgruppe om indførelse af borgerdrevne forslag
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg