Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgere
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning og forbedring af Perronteater og vandrerhjem i 2017
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg i 2017 ifm. friluftsstrategi
 • 5. Godkendelse af økonomi vedrørende Campus Bindslevs Plads - udearealer/byrum
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til nødvendig istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse af Dybkærskolen
 • 7. Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et område til erhvervsformål syd for Bommen, Thorning
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 81 i Hjøllund
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan 14-010 for et etageboligområde i Lysbro
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 55 til Kommuneplan og lokalplan 11-013 for etagebebyggelse, Borgergade 2-4, Alderslyst
 • 12. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-016 for et boligområde, Eriksborg etape 2, Gødvad
 • 13. Godkendelse af forslag til Tillæg 26 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune
 • 14. Orientering om nye byggesagsgebyrer for transportable konstruktioner og for camping-, festival- og salgsområder
 • 15. Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2017-2028
 • 16. Godkendelse af udkast til vandløbsregulativ for Lyngbygårds Å
 • 17. Godkendelse af at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til stier ved Hedevej i Fårvang
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen
 • 20. Godkendelse af Regnskab 2016 for Midtjysk Brand & Redning
 • 21. Godkendelse af budget 2017, 2018 og overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
 • 22. Stillingtagen til ansøgning om tilskud til 'genrejsning af Silkeborg Slot'
 • 23. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til De Små Fisk
 • 24. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Ry Golfklub
 • 25. Behandling af forslag fra SFs byrådsgruppe om indførelse af borgerdrevne forslag
 • 26. Godkendelse af udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet som følge af lovgivningsmæssige ændringer
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg