Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgere
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti Gjessøvej
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser og færdiggørelse af byggemodningsprojekter
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-027 boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen, Silkeborg
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 13-013 for Gødvad Bygade, Silkeborg
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af hal 2 i Gødvad
 • 9. Godkendelse af Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2017
 • 10. Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale Ejendomme
 • 11. Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2017
 • 12. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2016 samt tilretning af bevilling i 2017
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2017
 • 14. Godkendelse af fremrykning og udskydelse af anlægsprojekter
 • 15. Beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal (Lukket punkt)
 • 16. Beslutning om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Frichsvej og den offentlige sti Frichsstien, Silkeborg (Lukket punkt)
 • 17. Beslutning om erhvervelse af arealer, spildevandstillæg 13 (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Underskriftsside
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg