Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Ansøgning om tilskud til lokalt initieret projekt ved Kragelundhallen
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektet socialpsykiatrisk botilbud Ballelund
 • 7. Godkendelse af projekteringsbevilling til hovedtandklinik i Silkeborg
 • 8. Godkendelse af fast forankring af særlig beskæftigelsesindsats
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Søtorvet
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 23 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune, separatkloakering af Bryrup
 • 12. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af Lokalplan 13-002, Gødvad
 • 13. Beslutning om vedtagelse af kommuneplantillæg 53 og lokalplan 12-019 Bolig på Lysbrohøjen 28C, Silkeborg
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af Frisholmparken, Them, etape 2
 • 15. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2016 til 2017
 • 16. Godkendelse af 22 anlægsregnskaber
 • 17. Behandling af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab 2016
 • 18. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra ØBG
 • 19. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Bryrup IF
 • 20. Godkendelse af indstilling af formænd og formandssupleanter til Huslejenævn og Beboerklagenævn
 • 21. Godkendelse af tilføjelse til regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til byrådets medlemmer
 • 22. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om at træffe beslutning om demografimodel
 • 23. Godkendelse af låneoptag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg