Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af Politikken om Det Gode Samarbejde og Strategien til udmøntning af politikken på ældreområdet
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige arbejder med 0,5 mio. kr. på ældreområdet
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplan 2013
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse og planlægning af sti ved Gubsø
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode
 • 7. Godkendelse af vedtægtsændringer for Energnist
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af Nordre Skole
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2018
 • 10. Ligestillingsredegørelse for Silkeborg Kommune 2017
 • 11. Godkendelse af skema A - støtte til opførelse af 14 billige boliger på Spættevej af AAB-Silkeborg
 • 12. Godkendelse af A skema af samt bevilling til at opføre 9 familieboliger på Ved Skrænten 4, Silkeborg
 • 13. Godkendelse af forslag om at erstatte det nuværende Integrationsråd med et rådgivende organ på det administrative niveau
 • 14. Godkendelse af tilpasning af sammensætning af ungdomsskolebestyrelse
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til Ungekulturhus
 • 16. Orientering om påtænkt undersøgelse af trusler, vold og chikane mod medlemmer af byrådet
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Underskriftsside
 • 27. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune
 • 28. Klage over valget i Vestergadehallen
 • 29. Afgørelse af valgklage fra Michael Bjørnbak Martensen

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg