Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af ændret bilag '2.03 Optagelse af elever' til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen
 • 4. Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige arbejder til indretning af 3 sygeplejeklinikker
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling - omstillingspuljen - plejeboligplanen
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling – omstillingspulje til etablering af profilplejecentre
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til om- og udbygning af et leve-bo-miljø-køkken i Fårvang Ældrecenter
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til om- og udbygning af 3 leve-bomiljø-køkkener i Sejs Plejecenter
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 11-015 Centerområde ved Nylandsvej i Alderslyst, Silkeborg
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 10 til Kommuneplan og lokalplan 15-009 med miljørapport for et biogasanlæg, Allingvej 13
 • 12. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet
 • 13. Godkendelse af forslag til ændring i låneordning til kloakarbejde
 • 14. Godkendelse af udkast til 11 vandløbsregulativer
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af 4 grunde mod Marienlundsvej samt etablering af adgangsvej til Vejlboparken
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til Helhedsplanen Indelukket og Østre Søbad
 • 18. Byrådets godkendelse af afsluttende revisionsberetning for 2016 og regnskab 2016
 • 19. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017
 • 20. Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og godkendelse af halvårsregnskab 2017
 • 21. Orientering om borgmesterens beslutning om rykning for lån i forbindelse med Silkeborg Efterskoles lånekonvertering
 • 22. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Arena Midt
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Drøftelse af Midtjyllands Lufthavn (Lukket punkt)
 • 37. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg