Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-010 for et etageboligområde i Lysbro
 • 4. Godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2017
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for Dagtilbud i 2017
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til opførelse af 36 handicapboliger på det tidligere Nordre Skole område
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til anlægstiltag indenfor Handicapområdet
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til Velfærdsteknologi
 • 9. Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat Drift for kommunens beredskab
 • 10. Godkendelse af skema A - støtte til opførelse af 12 billige boliger på Hjejlevej af AAB-Silkeborg
 • 11. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Vium-Hvam kulturhus
 • 12. Udpegning af bestyrelsesmedlem til College 360
 • 13. Behandling af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om evaluering af kompetenceplan
 • 14. Behandling af forslag fra Leif Lund og Teresa Jørgensen om behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 – 2018 og delvis ophævelse af lokalplan 81 i Hjøllund
 • 15. Behandling af forslag fra Leif Lund og Teresa Jørgensen om standsning af igangsætning af tillæg til kommuneplan 2017-2018 og lokalplan 36-004
 • 16. Behandling af forslag fra Leif Lund om standsning af planlægningen af biogasanlæg i Lemming
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg