Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af høring fra Region Midt om Silkeborg kommunes ønske om revision af Råstofplan 2016
  • 3. Drøftelse af placering og beslutningsproces for Søholt Renseanlæg
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg