Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om Region Midtjyllands besparelser på regionale busruter
 • 3. Beslutning om indførelse af rejsekortudstyr på rabatruter
 • 4. Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2019
 • 5. Beslutning om natbusser - Hede Rytmer fra 2019
 • 6. Drøftelse af udeservering på parkeringsareal
 • 7. Drøftelse af parkeringsmuligheder for autocampere
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling for erhvervsbyggemodning ved Kejlstrup Tværvej, Silkeborg nord
 • 9. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 10. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028
 • 12. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2020 og lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2018 og lokalplan 12-022 for et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle
 • 14. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018
 • 15. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal By, Balle
 • 16. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle
 • 17. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 12-023 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej i Hvinningdal
 • 18. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 12-027 for et boligområde ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej i Balle
 • 19. Godkendelse af igangsætning af ophævelse af lokalplan 57 for et centerområde i Kjellerup
 • 20. Godkendelse af igangsætning af kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 for boliger på Jordkærvej
 • 21. Orientering om igangsætning af områdestudie i Hvinningdal
 • 22. Orientering om antal ledige boliggrunde i byer i Silkeborg Kommune
 • 23. Orientering om klagesager
 • 24. Til orientering
 • 25. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg