Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om kollektiv trafik på nedlagte regionale busruter
 • 3. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 4. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelhandlingsplanen
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup
 • 7. Budgetopfølgning pr. 31.10.2018
 • 8. Målopfølgning pr. 31.10.2018
 • 9. Godkendelse af forslag til Planstrategi 2040
 • 10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 11. Orientering om forslag til kommuneplantillæg 1 og lokalplanforslag 365 fra Ikast-Brande Kommune
 • 12. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et boligområde i Lysbro
 • 13. Godkendelse af forslag til lokalplan 30-002 for et boligområde i Fårvang
 • 14. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde i Sejs-Svejbæk
 • 15. Godkendelse af igangsætning for etageboliger ved Lupinvej i Alderslyst, 8600 Silkeborg
 • 16. Godkendelse af igangsætning tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 24-003 for vindmøller og solenergianlæg ved Marsvinslund
 • 17. Beslutning om landzoneafgørelse om regnvandsbassin - Vester Bordingvej 1 8600 Silkeborg
 • 18. Drøftelse af indhold i bevarende lokalplan for sommerhusområdet Vesterlund i Virklund
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg