Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand i sommerferien 2018
 • 3. Drøftelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern
 • 5. Behandling af ansøgning om en kontorbygning på Erik Glippings Vej 2, 8643 Ans
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til en delvis ophævelse af lokalplan 83 Landsbylokalplan for Vinding
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 40-007 for et boligområde med kombineret åben-lav og tæt-lav bebyggelse i forlængelse af Magnolievej i Salten
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-022 for et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018 erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej, Gødvad
 • 11. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle
 • 12. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-007 for et boligområde i Virklund
 • 13. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 12-015 for et boligområde nord for Øster Bordingvej på Dronningehøjen i Balle
 • 14. Godkendelse af igangsætning af helhedsplan for et område øst for Horsensvej i Virklund
 • 15. Beslutning om nedrivning af Skorup præstebolig
 • 16. Beslutning om genoptagelse af sag - bolig på Sindbjerg Mosevej 7, 8600 Silkeborg
 • 17. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 99 til ændring af bebyggelsesprocent, parkeringspladser og levende hegn på Vestre Langgade 56, Ans By
 • 18. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-023 til ombygning af dagligvarebutik på Christian 8.s Vej 8-12 i Silkeborg
 • 19. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 183.05 til opførelse af parcelhus i 2 fulde etager
 • 20. Orientering om antal lokalplaner, endeligt vedtaget i henholdsvis byråd og udvalg
 • 21. Orientering om samlet masterplan for søfront og havn (Lukket punkt)
 • 22. Drøftelse af sparekatalog fra Region Midtjylland
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Til orientering
 • 25. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg