Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 15-009 for et biogasanlæg
 • 3. Endelig vedtagelse af lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
 • 4. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 12-015 for et boligområde på Øster Bordingvej 8 i Balle
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-010 Centerområde ved Borgergade og Sølystvej i Alderslyst
 • 6. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 12-013 til ændring af bebyggelse og grundstørrelse på Birkeskrænten i Balle.
 • 7. Godkendelse af dispensation fra Byplanvedtægt 41 og tilladelse efter byggeloven til ændring af mindste grundstørrelse på Ansvej 83 i Alderslyst
 • 8. Beslutning ifm. ansøgning om etablering af boliggrunde i rekreativt areal ved Skelleruptoften i Resenbro
 • 9. Godkendelse af principiel linjeføring for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk og igangsætning af kommuneplantillæg 13 til kommuneplan 2017-2028
 • 10. Orientering om igangsætning af Helhedsplaner i Sejs-Svejbæk- og Gødvadområdet
 • 11. Orientering om igangsætning af Mulighedsstudie for byudvikling af Søholt Renseanlæg
 • 12. Orientering om Radonfrithjem
 • 13. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplan 2017
 • 14. Godkendelse af tiltag som følge af skolekataloget i Cykelhandlingsplanen 2017
 • 15. Beslutning om servicevejvisning til kommercielle formål
 • 16. Orientering om vurdering af trafikfarlige skoleveje
 • 17. Ejendomsag (Lukket punkt)
 • 18. Orientering om trafikudviklingen på Viborgvej
 • 19. Beslutning om optagelse af Eriksborg Allé og Bakkeborg som offentlig vej
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Til orientering
 • 24. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg