Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan nr. 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern
 • 3. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren i Gødvad
 • 4. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-022 for et boligområde i Balle
 • 5. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 40-007 for et boligområde med kombineret åben-lav og tæt-lav bebyggelse i forlængelse af Magnolievej i Salten
 • 6. Drøftelse om lovliggørelse af udsigtsterasse på Søndermarkstoften 11, 8643 Ans
 • 7. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et område i Hvinningdal
 • 8. Godkendelse af proces for renovering af gågaderne i Silkeborg midtby
 • 9. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 24 Kollektiv Trafik 2017
 • 10. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 25 Veje 2017
 • 11. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 28 Entreprenøropgaver 2017
 • 12. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 24 Kollektiv Trafik
 • 13. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 25 Veje
 • 14. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 28 Entreprenøropgaver
 • 15. Godkendelse af sammendrag af 5 anlægsregnskaber for Teknik og Miljøafdelingen på bevilling 25 Veje
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i 2017
 • 17. Godkendelse af anlægsregnskab til renovering af vejbelysning i forbindelse med motorvejen
 • 18. Godkendelse af anlægsregnskab for LED-Vejbelysning 2014-2015
 • 19. Godkendelse af anlægsregnskab for infrastrukturprojekter (rundkørsel Tietgensvej/Nordre Højmarksvej)
 • 20. Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelse vedrørende veje mv. 2017
 • 21. Godkendelse af anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 82 Planlægning og byggemodning
 • 22. Godkendelse af sammendrag af 5 anlægsregnskaber for bevilling 82 Planlægning og Byggemodning
 • 23. Godkendelse af anlægsregnskab for storparcel Amerikavej, Gjern
 • 24. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodningen Grauballe syd (Keltervej og Jernaldervej)
 • 25. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodningen Ans Søpark
 • 26. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af 4 grunde på Mørksøvej
 • 27. Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelser og færdiggørelse af byggemodninger 2017
 • 28. Godkendelse af byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, adhoc mv. for 2018
 • 29. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt boligområde ved Gudenåskrænten, Gødvad By
 • 30. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af areal til kunstgræsbaner
 • 31. Beslutning om brug af op- og nedkørselsrampe til Torvecenteret til afvikling af trafik på Christian 8.s Vej
 • 32. Orientering om udskiftning af Check-ind-mini rejsekortudstyr
 • 33. Beslutning om nedlæggelse af privat fællesvej over ejendommen Aalborgvej 75, Hvam, Kjellerup
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 39. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 40. Orientering om klagesager
 • 41. Til orientering
 • 42. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg