Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af mødeplan 2019 for Plan- og Vejudvalget
 • 3. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-015 for et boligområde nord for Øster Bordingvej i Buskelund
 • 4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 for et boligområde ved Brunbakkevej i Buskelund
 • 5. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et etageboligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 6. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 23-007 for et boligområde ved Agertoften, Kjellerup
 • 7. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et bolig-område i midtbyen i Silkeborg
 • 8. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 samt lokalplan 10-034 for boliger ved Dalgasgade
 • 9. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-013 for et bolig og naturområde i Lysbro
 • 10. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 41-006 til træfældning ved "Hulvejen" langs Hjortesigen i Virklund
 • 11. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 64 til lovliggørelse af en græsrabat med armering langs med matr.nr. 2gt, Gjessø By på Planetvej 29, Gjessø, Them
 • 12. Beslutning om landzonetilladelse til ny præstebolig ved Skorup Kirke
 • 13. Orientering vedrørende rammeområde 20-B-08 i Kragelund
 • 14. Orientering om udvælgelse af teams til arkitektkonkurrence om masterplan for Søfronten og Havnen
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til Astrid Lindgrens Vej, etape I del II
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til retablering af Bindslevs Plads nord og Amaliegade efter opgravning
 • 17. Orientering om Region Midtjyllands besparelser på regionale busruter
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg