Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C118, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 3. Godkendelse af udvidelse af område med grundejerbetalt vintervedligehold og renhold
 • 4. Godkendelse af ny toiletbygning på Havnen
 • 5. Drøftelse om beskæring af lindetræer, Søholt Allé
 • 6. Godkendelse af forsøgsprojekt med cykelbusser i den kollektive trafik
 • 7. Orientering om betalingsparkering i Silkeborg midtby
 • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 9. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Nordskovvej
 • 11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren i Gødvad
 • 12. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-015 for et boligområde nord for Øster Bordingvej i Balle
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 for et boligområde mellem Brunbakkevej og Nordre Højmarksvej i Balle
 • 14. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 13-017 for et boligområde i Gødvad
 • 15. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 for et erhvervs- og naturformidlingscenter ved Ferskvandscenteret og AQUA
 • 16. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal By, Balle
 • 17. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 111.14 til udformning af baggårdsfacaden på Estrupsgade 8-12 i Silkeborg
 • 18. Beslutning om opførelse af et dobbelthus på Warmingsvej 7-13 i Alderslyst
 • 19. Godkendelse af inddragelsesrapport og udbudsproces for gågaderenovering i Silkeborg
 • 20. Behandling af ansøgning om materialesalg fra Sinding Grusgrav
 • 21. Godkendelse af igangsætning af arkitektkonkurrence for søfront og havn
 • 22. Beslutning om kondemnering af bolig (Lukket punkt)
 • 23. Beslutning om kondemnering af bolig (Lukket punkt)
 • 24. Beslutning om kondemnering af bolig (Lukket punkt)
 • 25. Orientering om støjproblemer langs Silkeborgmotorvejen
 • 26. Til orientering
 • 27. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg