Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af Planstrategi 2040
 • 3. Godkendelse af udviklingsplan for bydelen Eriksborg
 • 4. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 37 til kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-020 Eriksborg 3. etape i Gødvad
 • 5. Drøftelse af princip for skala for ny bebyggelse ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Midtby
 • 6. Endelig vedtagelse af lokalplan 40-007 for et boligområde ved Syrenvej og Magnolievej i Salten
 • 7. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal
 • 8. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 183.05 til udstykning af grund på Julsøvej 92 i Sejs-Svejbæk
 • 9. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle
 • 10. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-007 for et boligområde i Lysbro
 • 11. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-021 for bydelscenter i Gødvad
 • 12. Godkendelse af dispensationer fra lokalplan 41-001, Vesterlundvej 217 i Virklund, samt igangsætning af ny lokalplan for området
 • 13. Orientering om status på udvikling af Naturby Gjern
 • 14. Orientering om at forslag til landsplanredegørelse er udsendt i offentlig høring
 • 15. Orientering om Byplanmøde i Hjørring 4. - 5. oktober 2018
 • 16. Budgetopfølgning pr. 31.07.2018
 • 17. Målopfølgning pr. 31.07.2018
 • 18. Drøftelse af tiltag på Adlersvej ved Hjøllund
 • 19. Orientering om hjemmeside for trafikmodellen
 • 20. Orientering om projekter i Trafiksikkerhedsplanen og Cykelhandlingsplanen
 • 21. Godkendelse af anlægsbevilling til Bymiljøer i Silkeborg Kommune 2018
 • 22. Beslutning om nedlæggelse af privat fælles sti mellem Skærskovvej 4 og 6, 8600 Silkeborg
 • 23. Drøftelse om nedlæggelse af del af offentlig sti og salg af stiareal ud for Vesterled 42, 8600 Silkeborg
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Høring om ændring af Natura 2000-afgrænsninger og habitatbekendtgørelsen
 • 26. Orientering om vurderingsnotat - Råstofgraveområde Ll. Hjøllund
 • 27. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
 • 28. Til orientering
 • 29. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg