Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-010 for et centerområde ved Borgergade og Sølystvej i Alderslyst
 • 3. Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2017-2028 (samletillæg)
 • 6. Godkendelse af forslag om aflysning af byplanvedtægt 23
 • 7. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af lokalplan 44a for et boligområde i Kjellerup
 • 8. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 10-006 til udvidelse af eksisterende altaner på Christian 8.s Vej 26 i Silkeborg
 • 9. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-023 for et boligområde i Hvinningdal (det tidligere Impala)
 • 10. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 14-013 for et bolig- og naturområde i Lysbro
 • 11. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
 • 12. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 15-010 for et boligområde ved Tandskovvej i Sinding
 • 13. Beslutning om økonomisk støtte fra "Puljen til Landsbyfornyelse
 • 14. Orientering om igangsætning af strukturplan for Ans
 • 15. Orientering om status på lokalplanlisten
 • 16. Målopfølgning pr. 31.03.2018
 • 17. Budgetopfølgning pr. 31.03.2018
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af renovering af gågaderne i Silkeborg
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af 4 grunde, Nylandsvej 49, Fårvang
 • 20. Drøftelse af driftsbudgetterne for veje og kollektiv trafik og fastlæggelse af emner med henblik på budget 2019
 • 21. Godkendelse af udvidelse af udeserveringsareal ved det gamle rådhus i Silkeborg
 • 22. Godkendelse af etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • 23. Beslutning om fodgængerfelt på Horsensvej i Salten
 • 24. Beslutning om fodgængerfelter på Silkeborgvej i Them
 • 25. Beslutning om overflytning af administration af taxiområdet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • 26. Beslutning om kundevendte skærme i busser
 • 27. Drøftelse om indførelse af pensionistkort
 • 28. Orientering om status på Nordskovvej
 • 29. Godkendelse af lokal kampagne til reduktion af spritkørsel
 • 30. Orientering om trafikforhold på Kjellerupvej i Demstrup
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Kollektiv trafik (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Til orientering
 • 35. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg