Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forretningsorden for Plan- og Vejudvalget
 • 3. Orientering om introduktion til Plan- og Vejudvalgets ansvars- og opgaveområder
 • 4. Endelig vedtagelse af tillæg 7 til KP 2017-2028 og lokalplan 12-017 Bolig- og erhvervsområde (Fiskars) i Hvinningdal
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 21-003 for et område til boligformål ved Mads Doss' Vej, Thorning
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til blandet bolig og mindre erhverv syd for Linå
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 35-005 for et erhvervsområde i Hårup
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2028 og til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 16
 • 9. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018 for et erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej i Gødvad
 • 10. Godkendelse af principiel linjeføring for ny sidevej til Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk og igangsætning af kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2017-2028
 • 11. Godkendelse af dispensation fra kravet om grønt tag, Sommervej 32
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2018
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2018
 • 14. Beslutning om principiel godkendelse af kørsel med modulvogntog mellem Industriparken 21, 8620 Kjellerup og Silkeborgmotorvejen
 • 15. Beslutning om høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
 • 16. Godkendelse af indretning af Østergade i Silkeborg
 • 17. Beslutning om igangsættelse af forundersøgelse om cykelbusser
 • 18. Orientering om tilskud til eftersyn og opgradering af 19 km national cykelrute 4 (N4)
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg