Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2018 og lokalplan 11-013 til centerformål på Borgergade 2-4 i Silkeborg
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 35-005 for et erhvervsområde i Hårup
 • 4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-003 for et område til boligformål ved Mads Doss´ Vej, Thorning
 • 5. Beslutning vedr. lovliggørelse af udsigtsterrasse på Søndermarkstoften 11 , 8643 Ans
 • 6. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 30-002 for et boligområde i Fårvang
 • 7. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 for et boligområde mellem Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej i Balle
 • 8. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 13-011 for et boligområde i Kallundmose, Nørreskov Bakke 97 i Gødvad
 • 9. Orientering om henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer i centrale dele af Silkeborg by
 • 10. Orientering om henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klagenævnets afgørelse om byggeri på Søhaven
 • 11. Godkendelse af handlingsplan for Landsbymiljøer
 • 12. Godkendelse af prioritering af driftsmidler som følge af budgetaftale 2018
 • 13. Drøftelse af kunst i rundkørsel i Voel
 • 14. Drøftelse om beskæring af lindetræer, Søholt Allé
 • 15. Orientering om opstilling af tøjcontainere fra UFF-Humana
 • 16. Orientering om busbetjening af uddannelsesinstitutioner
 • 17. Orientering om fugt-/vandproblemer i p-kælder Bindslevs Plads
 • 18. Orientering om klagesager
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg