Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Produktionshøjskolen, Granhøjvej 14, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Program for møde på Produktionshøjskolen
  • 3. Orientering om reorganisering af Sammen om Silkeborg
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg