Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Dokk1 i Aarhus, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om dagsorden for møde d. 19.11.18
  • 3. Godkendelse af mødeplan 2019 for Ungestrategiudvalget
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg