Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Valg af formand for Ungestrategiudvalget
  • 3. Valg af næstformand for Ungestrategiudvalget
  • 4. Godkendelse af forretningsorden
  • 5. Drøftelse af Ungestrategiudvalgets kommissorium
  • 6. Drøftelse af indstilling/anbefaling af eksterne medlemmer til Ungestrategiudvalget
  • 7. Fastlæggelse af mødeplan for 2018
  • 8. Orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg