Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Gl. Skovridegaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Konstituering af formand i sommeren 2020
 • 3. Dialogmøde med Foreningen Skøn på Silkeborg
 • 4. Godkendelse af forslag til Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune
 • 5. Godkendelse af forslag til strukturplan for Eriksborg etape 1
 • 6. Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032
 • 7. Godkendelse af helhedsplan for Frederiksberggade-område, Silkeborg Midt- og Sydby
 • 8. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
 • 9. Endelig vedtagelse af tillæg 58 Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-010 for boliger og plejehjem vest for Thorupgårdsvej i Voel
 • 10. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 for et område til en bolig på Lysbrohøjen 28C i Lysbro
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring
 • 12. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-035 og tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Dalgasgade
 • 13. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-017 for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej på Århusbakken i Silkeborg
 • 14. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 20-001 for boligområde vest for Engesvangvej i Kragelund
 • 15. Ny afgrænsning af lokalplan 12-029 for et boligområde med offentlige institutioner og et rekreativt areal i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle
 • 16. Godkendelse af dispensation fra byplanvedtægt nr. 49 til tæppehandel på Bredhøjvej 25 i Balle-Hvinningdal
 • 17. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 21-003 til vendepladsens bredde på Mads Doss' Vej i Thorning
 • 18. Beslutning om strategi og retningslinjer for anvendelse af Puljen til Landsbyfornyelse
 • 19. Beslutning om evt. fremrykning af tidsplan for gågadeprojektet i Silkeborg
 • 20. Orientering om processen for udvikling af havneområdet
 • 21. Orientering om godkendelse af Sølysthallens områdestudie
 • 22. Orientering om status på helhedsplanen i Gødvad
 • 23. Orientering om status på lokalplanlisten
 • 24. Godkendelse af logo for SilkeRuten
 • 25. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 26. Drøftelselse af forslag til driftsbudget 2021-2024 for Plan- og Vejudvalget
 • 27. Beslutning om servicemål og tiltag i den kollektive trafik i forbindelse med Trafikplan 2021
 • 28. Godkendelse af retningslinjer for at passe på træerne
 • 29. Orientering om natur og biodiversitet i Silkeborg Kommune
 • 30. Beslutning om nedlæggelse og salg af offentligt vejareal (Lukket punkt)
 • 31. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 32. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 33. Beslutning om nedlæggelse og salg af vejareal (Lukket punkt)
 • 34. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 35. Orientering om retssag (Lukket punkt)
 • 36. Til orientering
 • 37. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg