Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C120 - frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 30. juni 2020
 • 3. Målopfølgning for Socialudvalget pr. 30. juni 2020
 • 4. Drøftelse af budgetudfordringer (Lukket punkt)
 • 5. Yderligere drøftelse af korrigerende handlinger (Lukket punkt)
 • 6. Orientering om udligningsrefom og kommunernes økonomiaftale for 2021
 • 7. Orientering og godkendelse af revisionsberetning 2019 for Socialområdet
 • 8. Drøftelse af STU-udviklingsarbejde samt vision for STU i Silkeborg Kommune
 • 9. Drøftelse af boligstrategi for Socialudvalgets område
 • 10. Drøftelse af karakteren af 24 boliger
 • 11. Orientering om Socialafdelingens klagestatistik 2019
 • 12. Orientering om casemanager projektet 2019-2020
 • 13. Godkendelse af kontrakt (Lukket punkt)
 • 14. Orientering og beslutning vedr. Frivilligmidler i relation til Covid 19
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg