Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C120 - Frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af årsplan for Socialudvalget i 2021
 • 3. Budgetopfølgning pr. 31.10.2020 for Socialudvalget
 • 4. Målopfølgning for Socialudvalget pr. 31. oktober 2020
 • 5. Drøftelse af det politiske råderum på socialområdet
 • 6. Indledende drøftelse vedrørende afrapportering af Socialudvalgets resultater og initiativer 2018-2021
 • 7. Drøftelse og høring af forslag til "Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati"
 • 8. Orientering om den nye lov om webtilgængelighed
 • 9. Godkendelse af vision for STU i Silkeborg Kommune
 • 10. Orientering om EU-støtte til Midtklyngen vedr. styrkelse af tværsektorielt samarbejde og bedre borgerforløb
 • 11. Godkendelse af forslag til fordeling af Fælleslegat for værdig trængende 2020 (Lukket punkt)
 • 12. Godkendelse af tildeling af Købmand Robert Jones´og hustru Adelaida Jones´mindelegat 2020 (Lukket punkt)
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg