Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Vejlsøhus Hotel- og Konferencecenter, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg - se infotavle ved receptionen - Frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Konstituering af formand i sommeren 2020
 • 3. Budgetopfølgning pr. 30.04.2020 for Socialudvalget
 • 4. Budget (Lukket punkt)
 • 5. Drøftelse af budgetforslag 2021 for bevilling 53 Socialområdet
 • 6. Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
 • 7. Drøftelse af projekt Flere i Fællesskabet
 • 8. Godkendelse af medlemskab af Boblberg
 • 9. Drøftelse af oplæg fra STU-arbejdsgruppe
 • 10. Orientering om status på indsatsen for at tilvejebringe flere boliger med billig husleje
 • 11. Orientering om utilsigtede hændelser i Silkeborg Kommune 2019
 • 12. Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2019
 • 13. Orientering om driftstilsyn i 2019 på socialområdet
 • 14. Orientering om status på brugen af konsulenter på Socialområdet
 • 15. Orientering om resultaterne af KL's dataindsamling på sundhedsområdet 2019
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg