Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skypemøde

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 for Socialudvalget
  • 3. Drøftelse af omlægning af støtten i mindre botilbud
  • 4. Orientering vedrørende revidering af Silkeborg Kommunes handicappolitik
  • 5. Drøftelse og udpegning af repræsentanter til deltagelse i Særligt Tilrettelagt Ungdomsundervisning - STU udviklingsarbejde
  • 6. Drøftelse af samarbejde med Boblberg
  • 7. Opsamling på dialogmøde med Borgerrådet
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg