Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 - frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på bevilling 53 Socialområdet
 • 3. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 53 Socialområdet
 • 4. Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmålene for Socialudvalget for 2019
 • 5. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 for Socialudvalget
 • 6. Drøftelse af økonomi (Lukket punkt)
 • 7. Budget 2020 (Lukket punkt)
 • 8. Orientering om merforbrug af §18-midler
 • 9. Drøftelse af udkast til kommissorium for opfølgning på STU-udviklingsarbejde 2020
 • 10. Borgersag (Lukket punkt)
 • 11. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Lene Fruelund om fremadrettet brug af konsulenter på socialområdet samt børne- og familieområdet
 • 12. Godkendelse af Udsatterådets anbefaling af navn for det nye forsorgstilbud på Tulipanvej
 • 13. Opsamling på dialogmøde med Borgerrådet
 • 14. Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område
 • 15. Godkendelse af høringssvar på sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg