Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C118 - Frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse mellem Socialudvalget og Kirkens Korshær
 • 3. Drøftelse af forslag til årsplan for Socialudvalget i 2021
 • 4. Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 for Socialudvalget
 • 5. Drøftelse af Socialudvalgets arbejde med FNs verdensmål
 • 6. Orientering om den nye lov om webtilgængelighed
 • 7. Drøftelse og godkendelse af uddeling af §18-midler i 2021
 • 8. Godkendelse af procesplan vedrørende de fysiske rammer på Lysbro Uddannelsescenter
 • 9. Drøftelse af samarbejde mellem Socialudvalget og Outdoorudvalget
 • 10. Godkendelse af modtagelse af projektmidler til modning af MOVE som gruppebehandling til unge
 • 11. Orientering om ansøgning til national rygestoppulje
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg