Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Frydenslund - frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budget 2020 (Lukket punkt)
 • 3. Orientering om høringssvar til Ankestyrelsen vedrørende kommunens brug af konsulenter på det sociale område
 • 4. Principiel stillingtagen til ombygning af boliger til udsatte borgere
 • 5. Drøftelse af forslag til navn for det nye forsorgstilbud på Tulipanvej 100
 • 6. Drøftelse af den videre proces med Socialudvalgets strategiplan 2020
 • 7. Drøftelse af Strategi for teknologianvendelse på Socialområdet 2025
 • 8. Godkendelse af samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer i alle klynger
 • 9. Orientering om klage vedrørende borgersag (Lukket punkt)
 • 10. Drøftelse af mad og måltider i praksis i Socialafdelingen
 • 11. Dialogmøde med borgerrådet
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg