Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skypemøde

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2020 for Socialudvalget
 • 3. Budget 2020 (Lukket punkt)
 • 4. Opsigelse af lejemål (Lukket punkt)
 • 5. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. velfærdsteknologi 2019 på bevilling 53 Socialområdet
 • 6. Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
 • 7. Målopfølgning for Socialudvalget pr. 31. marts 2020
 • 8. Drøftelse af udvalgsaftale for Socialudvalget budget 2021
 • 9. Drøftelse af den videre proces med Socialudvalgets strategiplan 2020
 • 10. Orientering om nøgletal på Socialudvalgets område
 • 11. Drøftelse af deltagelse i projekt Flere i Fællesskabet
 • 12. Drøftelse af retningslinjer og kriterier for frivilligmidler
 • 13. Godkendelse af tidsplan for tildeling af Frivilligmidler
 • 14. Orientering om afrapportering af anvendte Frivilligmidler i 2019
 • 15. Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2019
 • 16. Orientering om driftstilsyn i 2019 på socialområdet
 • 17. Orientering om status på brugen af konsulenter på Socialområdet
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg