Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C120 - Frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 for Socialudvalget
 • 3. Orientering om statsrefusion i forbindelse med udligningsreformen
 • 4. Drøftelse af serviceniveauer for socialområdet
 • 5. Orientering vedrørende Åben ungerådgivning
 • 6. Indstillinger til Frivilligprisen 2020 (Lukket punkt)
 • 7. Godkendelse af indstilling til Frivilligprisen 2020
 • 8. Indledende drøftelse af de fysiske rammer på Lysbro Uddannelsescenter
 • 9. Orientering om erfaringsopsamling i Socialafdelingen vedr. Covid-19
 • 10. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde
 • 11. Orientering om omgørelsesprocenter i 2019 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg