Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Marienlund - frokost kl. 12.00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Botilbuddet Marienlund
 • 3. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2020 for Socialudvalget
 • 4. Orientering om SØM modellen
 • 5. Orientering om licitationsresultat for det nye forsorgstilbud på Tulipanvej 100
 • 6. Godkendelse af støtte fra TrygFonden
 • 7. Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboliglove
 • 8. Endelig godkendelse af retningslinjer for etablering af beboer- og pårørenderåd
 • 9. Orientering om frit valg inden for Socialudvalgets område
 • 10. Endelig afrapportering vedr. Socialudvalgets studietur til Belgien 9. - 11. september 2019
 • 11. Orientering vedrørende status på Åben ungerådgivning 2019
 • 12. Orientering vedrørende implementering af Socialafdelingens Mad- og måltidspolitik
 • 13. Videre drøftelse af evaluering af STU-området 2019
 • 14. Budgetsag (Lukket punkt)
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter

Problemer med dokumenter?

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå dokumenterne på denne side, kan du kontakte en medarbejder og få hjælp.

Se liste med kontaktpersoner fordelt på udvalg